You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

CT10 Glucose Sensor System

Over CT10 Glucose Sensor System

Het CT10 Glucose Sensor System is een gebruiksvriendelijk systeem dat gedurende 10 dagen de glucosewaarden middels een eenvoudig in te brengen, flexibele sensor meet.

 

Voor wie

Het CT10 Glucose Sensor System is bestemd voor de volwassen patiënt met Diabetes type I of II met een intensief insulineschema die aan zelfmanagement doet. Het systeem is nog niet onderzocht bij kinderen en zwangeren.

 

Er zitten veel voordelen aan een sensorsysteem. Het biedt de patiënt meer inzicht in data en trends. Het is belangrijk te realiseren dat er een verschil in bloedglucose meting en sensorglucose meting zit. Met glucose monitoring met een sensor wordt er gekeken naar de trends, waarbij de snelheid en richting van de glucosewaarden nuttiger zijn dan individuele waarden.

 

Voordelen

 

Optimale prijs/ kwaliteitverhouding

 • Maakt de functionaliteiten van een sensor systeem bereikbaar voor meer mensen zonder het zorgstelsel extra te belasten

 

Gebruiksgemak

 • Intuïtieve bediening, niet te technisch, voor iedereen makkelijk te begrijpen
 • Met 1 druk op de knop of handeling inzicht in waardes
 • Niet nodig eerst te scannen. Geen risico op hiaten in de metingen en trends indien de patiënt dit vergeet
 • Eenvoudig om rapportages te delen met behandelaar, geen apart softwareprogramma voor behandelaar nodig

 

Flexibiliteit

 • Delen van data kan, maar hoeft niet via de cloud.
 • Product specificaties aan te passen aan categorie patiënten/ behoefte
 • Alarmen aan/ uit
 • CGM functionaliteit- trends zichtbaar
 • Sensor kan zowel op de buik als arm worden aangebracht
 • Keuze uit app of receiver
 • Mogelijkheid meer systemen aan uw patiënten aan te bieden binnen de bestaande vergoedingscriteria.

 

Comfort

 • Eenvoudig en pijnloos aan te brengen. Geen hinder bij dragen.

 

Onderdelen van het CT10 Glucose Sensor System

 • Sensor met geïntegreerde huidvriendelijke 3M pleister met minder kans op allergische reactie. Draagtijd van 10 dagen. Meet elke 3 minuten de glucosewaarde. Kan op zowel de arm als de buik worden aangebracht.
 • Zender (transmitter) met 100% data opslag, waardoor geen data verloren gaat. Herbruikbaar tot 2 jaar. Bij in gebruik name van een nieuwe sensor, moet ook altijd een nieuwe batterij (CR1620) worden geplaatst.
 • Applicator met vooraf ingestelde aanbrenghoek. Hierdoor wordt minder druk uitgeoefend op het weefsel, en is de sensor eenvoudig en niet pijnlijk in te brengen en te dragen.
 • Keuze uit app of receiver voor het uitlezen van data. Trends en rapportages eenvoudig zichtbaar,  te downloaden naar computer of te versturen aan de behandelaar.

 

Data delen

Via de app bestaat de mogelijkheid data te delen. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, de BeterDichtbij app, Whatsapp of Siilo. Dit kunt u op basis van uw eigen wensen en mogelijkheden met de patiënt afstemmen.

 

Bij gebruik van de receiver is een softwareprogramma beschikbaar voor de patiënt waarmee de data uitgelezen kan worden en desgevraagd gedeeld, via bijvoorbeeld e-mail of de BeterDichtbij app. Als behandelaar hoeft u niet een speciaal softwareprogramma te downloaden.

Hoe werkt het

De sensor meet de glucose in het onderhuidse weefselvocht. Doordat de sensor niet in het bloed meet, maar in het onderhuidse weefselvocht, wijkt de waarde die een sensor meet, vaak af van de waarde die met een bloedglucosemeter wordt gemeten. In het algemeen kun je stellen dat een sensor 10 minuten achterloopt.

 

De CT10 meet elke 3 minuten de waarde, waarna de zender deze metingen doorstuurt naar de app of de receiver, afhankelijk van de voorkeur van de patiënt. Door de app te openen of op de receiverknop te drukken worden de actuele waardes, trendpijlen en grafieken getoond. De alarmen kunnen worden aan- en uit gezet en worden ingesteld; bijvoorbeeld de waardes waarbij gewaarschuwd wordt voor hypo of hyper.

 

Het CT10 Glucose Sensor System moet dagelijks worden gekalibreerd (nuchter, voor ontbijt). Alleen op dag 1 en 2 moet twee keer worden gekalibreerd. De gemeten waarde van de vingerprik wordt vervolgens in de app of receiver ingevoerd, waarna het systeem de waarden nauwkeuriger berekent. Het advies is om altijd ter controle te meten als de patiënt een waarde niet vertrouwt.

 

Er zijn diverse klinische onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van de gemeten waardes van het CT10 Glucose Sensor System.

 

Het Duitse Institut für Diabetes-Technologie deed onderzoek (1) onder 24 volwassen ; 11 personen met diabetes type 1 en 13 personen met diabetes type 2. De 24 proefpersonen droegen tegelijkertijd twee CT-10 systemen parallel (één op de buik en één aan de achterkant van de bovenarm) en één comparator op de buik. De meetprestaties werden gemeten voor elk van de sensorsystemen en geanalyseerd aan de hand van het gemiddelde van dubbele zelf monitor bloedglucosemetingen (SMBG) als referentie.

 

De totale MARD was 11,9% ± 3,7% (n = 24) voor CT10 gedragen op de buik en 13,3% ± 4,8% (n = 20) voor CT10 gedragen op de bovenarm en. Daarnaast is een vergelijk onderzocht tussen de CT10 en een comparator systeem op het gebied van gedocumenteerde trendindicatoren en trendpijlen van de weefselglucose verandering na 15 – 30 minuten.

 

In een andere klinische studie (2) werd bij in totaal 80 personen de CT10 toegepast, waarvan 40 personen deze op de bovenarm hadden en 40 personen op de buik. Vanuit deze studie liet de CT10 een betrouwbaarheid zien met een totale MARD van = 8,67% (MARD bovenarm 8,50%, MARD buik 8,83%).

 

 

Referenties

 1. Data on file – D
 2. Data on file – C
Veelgestelde vragen

ALGEMEEN CT10
Wat is het beoogd gebruik van de CT10?
Het beoogd gebruik van het CT10 Glucose Sensor System is het detecteren van glucosetrends en patronen bij volwassenen met diabetes.

 

Uit welke onderdelen bestaat het CT10 Glucose Sensor System?
Het CT10 bestaat in basis uit drie delen: een glucosesensor, een zender en een ontvanger (app of losse ontvanger). Bij de losse ontvanger zit ook een USB-C-kabel om de ontvanger aan te sluiten op een computer voor het opladen en downloaden van gegevens naar de CT10-software.

 

Hoe werkt het CT10 Glucose Sensor System?
De CT-10 glucosesensor wordt conform gebruiksaanwijzing op de bovenarm of buik aangebracht met behulp van de applicator. De sensor bevat een klein filament dat de hoeveelheid glucose meet in de interstitiële vloeistof in het lichaam. Een zender die aan de sensor is bevestigd, zendt elke 3 minuten realtime sensorsignalen via Bluetooth® naar de ontvanger.

 

Kan de CT10 worden gebruikt bij kinderen?
Het CT10 Glucose Sensor System is niet onderzocht op veiligheid en effectiviteit bij kinderen.

 

Kan de CT10 worden gebruikt bij zwangeren of zwangersschapsdiabetes?
Het CT10 Glucose Sensor System is niet onderzocht op veiligheid en effectiviteit bij zwangeren of bij zwangerschapsdiabetes.

 

Hoe lang werkt de CT10 sensor?
De CT10 werkt gedurende 10 dagen. Na aftrek van de initialisatieperiode van 3 uur worden gedurende 9 dagen en 21 uur glucosegegevens verzameld.

 

Is het voor de CT10 noodzakelijk te kalibreren?
Ja. Op de eerste en tweede dag moet twee keer worden gekalibreerd. Op de dagen 3-10 één keer (nuchter, voor ontbijt). Een voorbeeldschema staat beschreven in de Gebruikshandleiding.

 

Is er een bloedglucosemeter nodig?
Ja. Om de CT10 sensor te kalibreren is een bloedglucosemeter nodig. Daarnaast is het advies om behandelbeslissingen te baseren op een bloedglucosemeting. Idem als het gevoel niet overeenkomt met de waarde zoals aangegeven door de sensor.

 

Bevat de CT10 latex?
Nee, het systeem is latexvrij.

 

Hoe kunnen de sensoren het beste worden bewaard?
De CT10-sensoren moeten uit de buurt van warmte en direct licht worden bewaard bij temperaturen tussen 2° C – 30° C. Bewaar de CT10-sensoren in de afzonderlijke verzegelde verpakking tot gebruik.
Laat de sensor voor gebruik 30 minuten opwarmen tot kamertemperatuur. Tijdens het dragen moet de sensor tussen de 15° C en 40° C worden gehouden.

 

Kunnen meerdere CT10 sensoren tegelijkertijd bij een persoon worden toegepast?
Nee, aangezien een sensor maar met één ontvanger per keer verbinding kan maken.

 

Kan de sensor ook eerder dan 10 dagen worden verwijderd?
Het is mogelijk de sensorperiode handmatig te stoppen. Zowel via de app als de losse receiver kan het sensorsignaal worden uitgeschakeld.

 

Kan de sensor tegelijkertijd met een CT, Röntgen of MRI onderzoek worden gebruikt?
Nee. voorafgaand aan het CT, Röntgen of MRI onderzoek moet den sensor met zender worden verwijderd. Na afloop van het onderzoek moet een nieuwe sensor worden aangebracht.

 

Op welke afstand van een insulinepomp kan de CT10 sensor geplaatst worden?
Vermijd het injecteren van insuline en/ of het plaatsen van een insulinepomp binnen een afstand van 8 cm van de sensor.

 

Kan de CT10 sensor worden gedragen vlakbij een medicinale pleister?
Het effect van een medicinale pleister in de buurt van de CT10 sensor is niet onderzocht. Raadpleeg de behandelaar en/ of huisarts voor advies.

 

PLAATSEN & VERWIJDEREN
Waar kan de CT10 sensor worden geplaatst?
De sensor kan zowel op de buik als op de bovenarm worden aangebracht.

 

Is het aanbrengen van de sensor pijnlijk?
Uit diverse studies is gebleken dat gebruikers niet of nauwelijks pijn ervaren bij het aanbrengen.

 

Hoe kan de huid het beste worden voorbereid?
Kies eerst de locatie voor de sensor (bovenarm of buik). Vermijd huid met littekens, irritatie, uitslag of andere huidproblemen. Alcoholdoekjes kunnen evt. gebruikt worden om de huid te reinigen en ontvetten. Zorg dat de huid schoon, droog en onthaard is voordat de sensor wordt aangebracht. Onthaar/ scheer bij voorkeur niet vlak voor het aanbrengen i.v.m. eventueel ontstaan van huidirritatie. Indien nodig of gewenst, kan de sensor extra gefixeerd worden met bijvoorbeeld een transparante folie.

 

Kunnen lotions of crèmes gebruikt worden?
Om de kleefkracht van de sensorpleister zo goed mogelijk te laten zijn, is het advies het gedeelte van de huid waarop de sensor wordt aangebracht NIET met een lotion, crème of poeder te behandelen.

 

Kan de sensor op een tatoeage worden geplaatst?
De sensor moet niet op beschadigde huid of littekenweefsel worden geplaatst. Om deze reden wordt plaatsing over een tatoeage afgeraden.

 

Is het mogelijk te douchen of te zwemmen met de sensor?
De sensor/ zender combinatie is, indien correct geïnstalleerd en onderhouden, waterbestendig tot een IP27-beschermingsgraad. Douchen kan zonder extra bescherming. De sensor kan gedurende maximaal 30 minuten tot 1 meter diep onder water.
NB: de losse ontvanger is niet waterbestendig.

 

Wat zijn de aanbevelingen bij sporten?
Afhankelijk van het type activiteit dat wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat de sensor wordt beïnvloed door zweet, fysieke impact op de sensor of krachtige lichaamsbewegingen in het gebied van het lichaam waarin de sensor is ingebracht. Het wordt aanbevolen bij de keuze van de sensorplek hier rekening mee te houden.

Wat te doen indien er een bloeding optreedt na inbrengen van de sensor?
In geval van een bloeding moet de sensor worden verwijderd en nieuwe sensor op een andere locatie worden aangebracht.

 

Wat te doen als de sensor loslaat?
Als de sensor onverwacht loslaat, dan kan deze niet opnieuw worden aangebracht en zal een nieuwe sensor geplaatst moeten worden.

 

Hoe moet de sensor verwijderd worden?
De sensor en de zender worden gelijktijdig verwijderd. Om de sensor van de huid te verwijderen, eerst de randen van de sensorpleister losmaken. De pleisterranden kunnen eventueel met wat water worden bevochtigd om de kleefkracht te verminderen. Hierna de sensor met zender omhoog trekken, waarna deze loskomt. Vervolgens de zender van de sensor afschuiven. GOOI DE ZENDER NIET WEG! De zender wordt opnieuw gebruikt met de nieuwe sensor. De sensor kan bij het huishoudelijk restafval.
Eventuele pleisterresten kunnen met wat olie worden verwijderd. zorg er wel voor dat de olie verwijderd is voordat de nieuwe sensor wordt geplaatst.

 

Wat gebeurt er als iemand de sensor na 10 dagen vergeet te verwijderen?
Het CT10-systeem is geprogrammeerd om gegevens te verzamelen voor maximaal 10 volledige dagen en stopt dan automatisch met het verzamelen van gegevens.

 

SENSORPLEISTER
Wat te doen bij een huidreactie?
Het wordt aangeraden de sensorplaats zoveel mogelijk af te wisselen. In geval van een huid- of allergische reactie kan het beste contact worden opgenomen met de behandelaar en/ of huisarts.

 

Wat te doen indien de sensorpleister loslaat?
Als de sensor nog goed zit, dan is het advies de randen van de sensorpleister met medische tape te fixeren. Eventueel kan de gehele sensor ter bescherming met een transparante folie worden afgeplakt.

 

Mag je in de sensorpleister knippen?
Nee, hierdoor kan de hechting verminderen.

 

ZENDER
Hoe vaak moet de batterij van de zender worden vervangen?
Bij het aanbrengen van elke nieuwe sensor moet ook altijd een nieuwe CR1620 batterij in de zender worden geplaatst. Deze batterij wordt meegeleverd met de sensoren.

 

Hoeveel gegevens kunnen op de zender worden opgeslagen?
De zender kan alle gegevens verzameld gedurende de 10- daagse sensorperiode opslaan.

 

Hoe lang kan de zender gebruikt worden?
De zender kan tot 2 jaar worden gebruikt. Bij elke nieuwe sensor moet wel een nieuwe CR1620 batterij worden geplaatst.

 

APP EN/ OF LOSSE ONTVANGER
Waar kan de app worden gedownload?
De gratis app kan gedownload worden uit de App Store of Google Play. Als zoekopdracht moet u Poctech invoeren. De app icoon is lichtgroen en heet Poctech ct-100b mobile.

 

Is het mogelijk de app en de losse ontvanger gelijktijdig te gebruiken?
Nee, de zender kan maar met 1 ontvanger tegelijk gekoppeld worden.

 

Is er ook een app voor behandelaars?
Op dit moment is deze er nog niet. Gegevens kunnen eenvoudig via de app en het softwareprogramma behorende bij de losse ontvanger met de behandelaar worden gedeeld.

 

Wat zijn globaal de functies in de verschillende menu’s van de app of ontvanger?
Sensormenu: laat actuele waarde (met trendpijl) zien en de trendlijn van de afgelopen uren.
Instellingen menu: hier kunnen instellingen worden aangepast voor bijvoorbeeld alarm aan/ uit, of de hoog en laagwaardes.
Gebruiker menu: invoeren van de Ref bloedglucose en gebeurtenissen, zoals maaltijd of beweging.
Gegevens menu: met de app kunnen hier verschillende rapporten worden gemaakt en gedeeld. Met de ontvanger kunnen alleen 24 uurs gegevens in een overlay worden bekeken. Rapporten maken en delen gaat via het softwareprogramma.

 

Wat is de betekenis van de verschillende gekleurde trendpijlen?
De gekleurde trendpijl op het scherm van de app/ losse ontvanger, naast de glucosemeting, geeft de richting en snelheid van verandering van de glucosespiegel aan. Hierdoor kan door middel van kleur gevisualiseerd worden of de glucose gestegen, stabiel of gedaald is.
Gele pijl omhoog: stijging van meer dan 0,3 mmol/l in 3 minuten
Oranje pijl omhoog: stijging van meer van 0,15 mmol/l in 3 minuten
Groene pijl horizontaal: stijging of daling van minder dan 0,15 mmol/l in 3 minuten. Glucose is stabiel
Oranje pijl naar beneden: daling van meer dan 0,15 mmol/l
Gele pijl naar beneden: daling van meer dan 0,3 mmol/l in 3 minuten met een huidige waarde van meer dan 5 mmol/l
Rode pijl naar beneden: daling van meer dan 0,3 mmol/l in 3 minuten met een huidige waarde van minder dan 5 mmol/l

 

Kunnen meerdere gebeurtenissen tegelijk worden ingevoerd in de app of losse ontvanger?
In dezelfde periode van 3 minuten kunnen een referentiewaarde voor bloedglucosekalibratie en één gebeurtenis worden toegevoegd. Als binnen dezelfde periode van 3 minuten een tweede gebeurtenis wordt ingevoerd, wordt de eerder ingevoerde gebeurtenis overschreven.

 

Hoeveel gegevens kunnen op de app worden opgeslagen?
De app heeft geen limiet voor de hoeveelheid gegevens die opgeslagen kunnen worden. De limiet hangt af van de hoeveel geheugen van de gebruikte mobiele telefoon.

 

Hoeveel gegevens kunnen op de losse ontvanger worden opgeslagen?
De ontvanger kan maximaal 10 volledige sensorsessies van elk 10 dagen bevatten. Dit komt neer op ongeveer 100 dagen aan glucosegegevens.

 

Waar kan het Software programma voor de losse ontvanger worden gedownload?
Dit kan via de website van GD Medical. U gaat naar www.gdmedical.nl. Via de zoekfunctie links typt u CT10 in. Vervolgens op het product klikken en dan gaat u naar Downloads. Dan de link PC Installation package aanklikken. U krijgt meestal een waarschuwing of u zeker weet dat u dit programma wilt downloaden. Als u JA selecteert, gaat de installatie van start. Volg verder de aanwijzingen van uw computer. De software is beschikbaar voor zowel PC als MAC.

 

Wat is de aanbevolen afstand tussen de sensor en de ontvanger (mobiele telefoon of losse ontvanger) om verbinding te kunnen maken?
De mobiele telefoon of losse ontvanger moeten binnen een afstand van 4 meter van de sensor worden gehouden om verbinding te maken en te behouden. Ingestelde alarmen treden alleen op binnen deze afstand. Zowel de app als de losse receiver verbinden automatisch opnieuw of door op ‘Opnieuw verbinden’ te drukken als deze buiten bereik is geweest. Eventuele gemiste gegevens worden automatisch bijgewerkt.

 

Wat moet ik doen als de verbinding tussen de app/ losse ontvanger en de sensor niet automatisch gaat?
Losse ontvanger: als het langer dan 5 minuten duurt om weer verbinding te maken, adviseren we de ontvanger uit te zetten door de knop rechtsboven aan de zijkant minimaal 3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens weer aan te zetten door weer 3 seconden op de knop te drukken.
App: als het langer dan 5 minuten duurt om weer verbinding te maken, adviseren we om via de telefooninstellingen de Bluetooth functie uit- en weer aan te zetten en/ of de app helemaal af te sluiten.

Video instructies
Bestelinformatie

Indien u vragen heeft over de levering van het CT10 Glucose Sensor System, dan kunt u deze stellen aan GD Medical via 040- 3031 090, of via:

 

Bosman

0800- 0662

8.30 – 21.00

 

Mediq

088- 888 9450

8.30 – 17.30

 

Boeren Medical

0800- 099 6640

8.30 -21.00

 

De Diabeteswinkel
088-99 55 885

8.30-21.00

 

DVN winkel
030 – 687 6152

8.30 – 17.00

 

 

Product overzicht

Wat is het

Het CT10 Glucose Sensor System is een gebruiksvriendelijk systeem dat gedurende 10 dagen de glucosewaarden middels een eenvoudig in te brengen, flexibele sensor meet.

 

Onderdelen van het CT10 Glucose Sensor System

 • Sensor met geïntegreerde huidvriendelijke 3M pleister. Draagtijd van 10 dagen. Meet elke 3 minuten de glucosewaarde. Kan op zowel de arm als de buik worden aangebracht.
 • Zender (transmitter) met 100% data opslag, waardoor geen data verloren gaat. Herbruikbaar tot 2 jaar. Bij in gebruik name van een nieuwe sensor, moet ook altijd een nieuwe batterij (CR1620) worden geplaatst. Het is erg belangrijk dat u bij het wisselen van de sensor de zender bewaart en NIET weggooit met de sensor!
 • Applicator met vooraf ingestelde aanbrenghoek. Hierdoor wordt minder druk uitgeoefend op het weefsel, en is de sensor eenvoudig en niet pijnlijk in te brengen en te dragen.
 • Keuze uit app of receiver voor het uitlezen van data. Trends en rapportages eenvoudig zichtbaar,  te downloaden naar computer of te versturen aan de behandelaar.
Over CT10 Glucose Sensor System

Wat is het

Het CT10 Glucose Sensor System is een gebruiksvriendelijk systeem dat gedurende 10 dagen de glucosewaarden middels een eenvoudig in te brengen, flexibele sensor meet.

 

Voor wie

Het CT10 Glucose Sensor System is bestemd voor de volwassenen met Diabetes type I of II met een intensief insulineschema die aan zelfmanagement doen.

 

Sensorglucose meting

Er zitten veel voordelen aan een sensorsysteem. Het biedt u meer inzicht in data en trends van uw glucosewaarde.

 

De sensor meet de glucose in het onderhuidse weefselvocht. Doordat de sensor niet in het bloed meet, maar in dit onderhuidse weefselvocht, wijkt de de waarde die een sensor meet, vaak af van de waarde die de bloedglucosemeter meet.

In het algemeen kun je stellen dat een sensor 10 minuten achterloopt.

Het is daarom belangrijk te realiseren dat er een verschil in een bloedglucose meting en sensorglucose meting zit. Met glucose monitoring met een sensor wordt er gekeken naar de trends, waarbij de snelheid en richting van de glucosewaarden nuttiger zijn dan individuele waarden.

 

Kaliberen

Het CT10 Glucose Sensor System moet u dagelijks kalibreren (nuchter, voor ontbijt). Alleen op dag 1 en 2 moet het systeem twee keer worden gekalibreerd. De gemeten waarde van de vingerprik voert u vervolgens eenvoudig in de app of receiver, waarna het systeem de waarden vervolgens nauwkeuriger berekent. Het advies is om altijd ter controle te meten als u een waarde niet vertrouwt.

 

Inzicht in data met app of receiver

De CT10 meet elke 3 minuten de glucosewaarde, waarna de zender deze metingen doorstuurt naar de app of de receiver. De keuze voor gebruik van de app of de receiver is aan u en in overleg met uw behandelaar.

 

Door de app te openen of op de receiverknop te drukken worden worden de actuele waardes, trendpijlen en grafieken getoond. De alarmen kunnen worden aan- en uitgezet en worden ingesteld; bijvoorbeeld de waardes waarbij u gewaarschuwd wordt voor een hypo of hyper.

 

Delen van data

Het delen van data met uw behandelaar kan bijvoorbeeld via E-mail, BeterDichtbij app, Whatsapp of Siilo. Dit kunt u met uw behandelaar afstemmen wat wenselijk is.
Als u de receiver gebruikt, is het mogelijk middels een softwareprogramma de data uit te lezen en te delen via bijvoorbeeld e-mail of BeterDichtbij app.

Veelgestelde vragen

ALGEMEEN CT10
Wat is het beoogd gebruik van de CT10?
Het beoogd gebruik van het CT10 Glucose Sensor System is het detecteren van glucosetrends en patronen bij volwassenen met diabetes.

 

Uit welke onderdelen bestaat het CT10 Glucose Sensor System?
Het CT10 bestaat in basis uit drie delen: een glucosesensor, een zender en een ontvanger (app of losse ontvanger). Bij de losse ontvanger zit ook een USB-C-kabel om de ontvanger aan te sluiten op een computer voor het opladen en downloaden van gegevens naar de CT10-software.

 

Hoe werkt het CT10 Glucose Sensor System?
De CT-10 glucosesensor wordt conform gebruiksaanwijzing op de bovenarm of buik aangebracht met behulp van de applicator. De sensor bevat een klein filament dat de hoeveelheid glucose meet in de interstitiële vloeistof in het lichaam. Een zender die aan de sensor is bevestigd, zendt elke 3 minuten realtime sensorsignalen via Bluetooth® naar de ontvanger.

 

Kan de CT10 worden gebruikt bij kinderen?
Het CT10 Glucose Sensor System is niet onderzocht op veiligheid en effectiviteit bij kinderen.

 

Kan de CT10 worden gebruikt bij zwangeren of zwangersschapsdiabetes?
Het CT10 Glucose Sensor System is niet onderzocht op veiligheid en effectiviteit bij zwangeren of bij zwangerschapsdiabetes.

 

Hoe lang werkt de CT10 sensor?
De CT10 werkt gedurende 10 dagen. Na aftrek van de initialisatieperiode van 3 uur worden gedurende 9 dagen en 21 uur glucosegegevens verzameld.

 

Is het voor de CT10 noodzakelijk te kalibreren?
Ja. Op de eerste en tweede dag moet twee keer worden gekalibreerd. Op de dagen 3-10 één keer (nuchter, voor ontbijt). Een voorbeeldschema staat beschreven in de Gebruikshandleiding.

 

Is er een bloedglucosemeter nodig?
Ja. Om de CT10 sensor te kalibreren is een bloedglucosemeter nodig. Daarnaast is het advies om behandelbeslissingen te baseren op een bloedglucosemeting. Idem als het gevoel niet overeenkomt met de waarde zoals aangegeven door de sensor.

 

Bevat de CT10 latex?
Nee, het systeem is latexvrij.

 

Hoe kunnen de sensoren het beste worden bewaard?
De CT10-sensoren moeten uit de buurt van warmte en direct licht worden bewaard bij temperaturen tussen 2° C – 30° C. Bewaar de CT10-sensoren in de afzonderlijke verzegelde verpakking tot gebruik.
Laat de sensor voor gebruik 30 minuten opwarmen tot kamertemperatuur. Tijdens het dragen moet de sensor tussen de 15° C en 40° C worden gehouden.

 

Kunnen meerdere CT10 sensoren tegelijkertijd bij een persoon worden toegepast?
Nee, aangezien een sensor maar met één ontvanger per keer verbinding kan maken.

 

Kan de sensor ook eerder dan 10 dagen worden verwijderd?
Het is mogelijk de sensorperiode handmatig te stoppen. Zowel via de app als de losse receiver kan het sensorsignaal worden uitgeschakeld.

 

Kan de sensor tegelijkertijd met een CT, Röntgen of MRI onderzoek worden gebruikt?
Nee. voorafgaand aan het CT, Röntgen of MRI onderzoek moet den sensor met zender worden verwijderd. Na afloop van het onderzoek moet een nieuwe sensor worden aangebracht.

 

Op welke afstand van een insulinepomp kan de CT10 sensor geplaatst worden?
Vermijd het injecteren van insuline en/ of het plaatsen van een insulinepomp binnen een afstand van 8 cm van de sensor.

 

Kan de CT10 sensor worden gedragen vlakbij een medicinale pleister?
Het effect van een medicinale pleister in de buurt van de CT10 sensor is niet onderzocht. Raadpleeg de behandelaar en/ of huisarts voor advies.

 

PLAATSEN & VERWIJDEREN
Waar kan de CT10 sensor worden geplaatst?
De sensor kan zowel op de buik als op de bovenarm worden aangebracht.

 

Is het aanbrengen van de sensor pijnlijk?
Uit diverse studies is gebleken dat gebruikers niet of nauwelijks pijn ervaren bij het aanbrengen.

 

Hoe kan de huid het beste worden voorbereid?
Kies eerst de locatie voor de sensor (bovenarm of buik). Vermijd huid met littekens, irritatie, uitslag of andere huidproblemen. Alcoholdoekjes kunnen evt. gebruikt worden om de huid te reinigen en ontvetten. Zorg dat de huid schoon, droog en onthaard is voordat de sensor wordt aangebracht. Onthaar/ scheer bij voorkeur niet vlak voor het aanbrengen i.v.m. eventueel ontstaan van huidirritatie. Indien nodig of gewenst, kan de sensor extra gefixeerd worden met bijvoorbeeld een transparante folie.

 

Kunnen lotions of crèmes gebruikt worden?
Om de kleefkracht van de sensorpleister zo goed mogelijk te laten zijn, is het advies het gedeelte van de huid waarop de sensor wordt aangebracht NIET met een lotion, crème of poeder te behandelen.

 

Kan de sensor op een tatoeage worden geplaatst?
De sensor moet niet op beschadigde huid of littekenweefsel worden geplaatst. Om deze reden wordt plaatsing over een tatoeage afgeraden.

 

Is het mogelijk te douchen of te zwemmen met de sensor?
De sensor/ zender combinatie is, indien correct geïnstalleerd en onderhouden, waterbestendig tot een IP27-beschermingsgraad. Douchen kan zonder extra bescherming. De sensor kan gedurende maximaal 30 minuten tot 1 meter diep onder water.
NB: de losse ontvanger is niet waterbestendig.

 

Wat zijn de aanbevelingen bij sporten?
Afhankelijk van het type activiteit dat wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat de sensor wordt beïnvloed door zweet, fysieke impact op de sensor of krachtige lichaamsbewegingen in het gebied van het lichaam waarin de sensor is ingebracht. Het wordt aanbevolen bij de keuze van de sensorplek hier rekening mee te houden.

Wat te doen indien er een bloeding optreedt na inbrengen van de sensor?
In geval van een bloeding moet de sensor worden verwijderd en nieuwe sensor op een andere locatie worden aangebracht.

 

Wat te doen als de sensor loslaat?
Als de sensor onverwacht loslaat, dan kan deze niet opnieuw worden aangebracht en zal een nieuwe sensor geplaatst moeten worden.

 

Hoe moet de sensor verwijderd worden?
De sensor en de zender worden gelijktijdig verwijderd. Om de sensor van de huid te verwijderen, eerst de randen van de sensorpleister losmaken. De pleisterranden kunnen eventueel met wat water worden bevochtigd om de kleefkracht te verminderen. Hierna de sensor met zender omhoog trekken, waarna deze loskomt. Vervolgens de zender van de sensor afschuiven. GOOI DE ZENDER NIET WEG! De zender wordt opnieuw gebruikt met de nieuwe sensor. De sensor kan bij het huishoudelijk restafval.
Eventuele pleisterresten kunnen met wat olie worden verwijderd. zorg er wel voor dat de olie verwijderd is voordat de nieuwe sensor wordt geplaatst.

 

Wat gebeurt er als iemand de sensor na 10 dagen vergeet te verwijderen?
Het CT10-systeem is geprogrammeerd om gegevens te verzamelen voor maximaal 10 volledige dagen en stopt dan automatisch met het verzamelen van gegevens.

 

SENSORPLEISTER
Wat te doen bij een huidreactie?
Het wordt aangeraden de sensorplaats zoveel mogelijk af te wisselen. In geval van een huid- of allergische reactie kan het beste contact worden opgenomen met de behandelaar en/ of huisarts.

 

Wat te doen indien de sensorpleister loslaat?
Als de sensor nog goed zit, dan is het advies de randen van de sensorpleister met medische tape te fixeren. Eventueel kan de gehele sensor ter bescherming met een transparante folie worden afgeplakt.

 

Mag je in de sensorpleister knippen?
Nee, hierdoor kan de hechting verminderen.

 

ZENDER
Hoe vaak moet de batterij van de zender worden vervangen?
Bij het aanbrengen van elke nieuwe sensor moet ook altijd een nieuwe CR1620 batterij in de zender worden geplaatst. Deze batterij wordt meegeleverd met de sensoren.

 

Hoeveel gegevens kunnen op de zender worden opgeslagen?
De zender kan alle gegevens verzameld gedurende de 10- daagse sensorperiode opslaan.

 

Hoe lang kan de zender gebruikt worden?
De zender kan tot 2 jaar worden gebruikt. Bij elke nieuwe sensor moet wel een nieuwe CR1620 batterij worden geplaatst.

 

APP EN/ OF LOSSE ONTVANGER
Waar kan de app worden gedownload?
De gratis app kan gedownload worden uit de App Store of Google Play. Als zoekopdracht moet u Poctech invoeren. De app icoon is lichtgroen en heet Poctech ct-100b mobile.

 

Is het mogelijk de app en de losse ontvanger gelijktijdig te gebruiken?
Nee, de zender kan maar met 1 ontvanger tegelijk gekoppeld worden.

 

Is er ook een app voor behandelaars?
Op dit moment is deze er nog niet. Gegevens kunnen eenvoudig via de app en het softwareprogramma behorende bij de losse ontvanger met de behandelaar worden gedeeld.

 

Wat zijn globaal de functies in de verschillende menu’s van de app of ontvanger?
Sensormenu: laat actuele waarde (met trendpijl) zien en de trendlijn van de afgelopen uren.
Instellingen menu: hier kunnen instellingen worden aangepast voor bijvoorbeeld alarm aan/ uit, of de hoog en laagwaardes.
Gebruiker menu: invoeren van de Ref bloedglucose en gebeurtenissen, zoals maaltijd of beweging.
Gegevens menu: met de app kunnen hier verschillende rapporten worden gemaakt en gedeeld. Met de ontvanger kunnen alleen 24 uurs gegevens in een overlay worden bekeken. Rapporten maken en delen gaat via het softwareprogramma.

 

Wat is de betekenis van de verschillende gekleurde trendpijlen?
De gekleurde trendpijl op het scherm van de app/ losse ontvanger, naast de glucosemeting, geeft de richting en snelheid van verandering van de glucosespiegel aan. Hierdoor kan door middel van kleur gevisualiseerd worden of de glucose gestegen, stabiel of gedaald is.
Gele pijl omhoog: stijging van meer dan 0,3 mmol/l in 3 minuten
Oranje pijl omhoog: stijging van meer van 0,15 mmol/l in 3 minuten
Groene pijl horizontaal: stijging of daling van minder dan 0,15 mmol/l in 3 minuten. Glucose is stabiel
Oranje pijl naar beneden: daling van meer dan 0,15 mmol/l
Gele pijl naar beneden: daling van meer dan 0,3 mmol/l in 3 minuten met een huidige waarde van meer dan 5 mmol/l
Rode pijl naar beneden: daling van meer dan 0,3 mmol/l in 3 minuten met een huidige waarde van minder dan 5 mmol/l

 

Kunnen meerdere gebeurtenissen tegelijk worden ingevoerd in de app of losse ontvanger?
In dezelfde periode van 3 minuten kunnen een referentiewaarde voor bloedglucosekalibratie en één gebeurtenis worden toegevoegd. Als binnen dezelfde periode van 3 minuten een tweede gebeurtenis wordt ingevoerd, wordt de eerder ingevoerde gebeurtenis overschreven.

 

Hoeveel gegevens kunnen op de app worden opgeslagen?
De app heeft geen limiet voor de hoeveelheid gegevens die opgeslagen kunnen worden. De limiet hangt af van de hoeveel geheugen van de gebruikte mobiele telefoon.

 

Hoeveel gegevens kunnen op de losse ontvanger worden opgeslagen?
De ontvanger kan maximaal 10 volledige sensorsessies van elk 10 dagen bevatten. Dit komt neer op ongeveer 100 dagen aan glucosegegevens.

 

Waar kan het Software programma voor de losse ontvanger worden gedownload?
Dit kan via de website van GD Medical. U gaat naar www.gdmedical.nl. Via de zoekfunctie links typt u CT10 in. Vervolgens op het product klikken en dan gaat u naar Downloads. Dan de link PC Installation package aanklikken. U krijgt meestal een waarschuwing of u zeker weet dat u dit programma wilt downloaden. Als u JA selecteert, gaat de installatie van start. Volg verder de aanwijzingen van uw computer. De software is beschikbaar voor zowel PC als MAC.

 

Wat is de aanbevolen afstand tussen de sensor en de ontvanger (mobiele telefoon of losse ontvanger) om verbinding te kunnen maken?
De mobiele telefoon of losse ontvanger moeten binnen een afstand van 4 meter van de sensor worden gehouden om verbinding te maken en te behouden. Ingestelde alarmen treden alleen op binnen deze afstand. Zowel de app als de losse receiver verbinden automatisch opnieuw of door op ‘Opnieuw verbinden’ te drukken als deze buiten bereik is geweest. Eventuele gemiste gegevens worden automatisch bijgewerkt.

 

Wat moet ik doen als de verbinding tussen de app/ losse ontvanger en de sensor niet automatisch gaat?
Losse ontvanger: als het langer dan 5 minuten duurt om weer verbinding te maken, adviseren we de ontvanger uit te zetten door de knop rechtsboven aan de zijkant minimaal 3 seconden ingedrukt te houden en vervolgens weer aan te zetten door weer 3 seconden op de knop te drukken.
App: als het langer dan 5 minuten duurt om weer verbinding te maken, adviseren we om via de telefooninstellingen de Bluetooth functie uit- en weer aan te zetten en/ of de app helemaal af te sluiten.

Video instructies

Cookie-en Privacyverklaring

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld. Meer weten? Bekijk onze Cookie-en Privacyverklaring