You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

KerraContact™ Ag zilverkompres met Ag Oxysalts™

Over KerraContact Ag zilverkompres

Het KerraContact™ Ag zilverkompres is een wondcontactverband met zilver voor de behandeling van geïnfecteerde wonden of wonden met een hoog infectierisico.

 

KerraContact™ Ag bestaat uit twee niet-klevende mesh-lagen van polyethyleen, zodat het verband atraumatisch kan worden verwijderd, en een binnenste kern van polyester die zorgt dat wondexsudaat kan worden overgebracht naar een secundair wondverband. Alle drie de lagen hebben een coating met AG OXYSALTS™-technologie. Het maakt niet uit welke kant van het verband op de wond wordt geplaatst.

 

KerraContact™ Ag zilverkompres bevat de unieke Ag Oxysalts™-technologie welke zilver in de meest actieve staat bevat. Hierdoor doodt het sneller en effectiever een breed spectrum aan bacteriën dan de toonaangevende concurrent. (1,2,*)

 

  • Start binnen 30 minuten met het doden van bacteriën (1,*)
  • Doodt bacteriën gedurende 7 dagen (2,*)
  • Effectief tegen antibioticaresistente bacteriën (3,*)
  • Verstoort biofilms en voorkomt dat deze zich opnieuw vormen (4,*)
  • Klinisch bewezen dat het de tekenen en symptomen van infectie in slechts 7 dagen vermindert

 

KerraContact™ Ag zilverkompres is een steriel wondcontactverband voor eenmalig gebruik dat kan worden gebruikt op droge wonden (indien voorbevochtigd) of bij wonden met exsudaat, waar vloeistoffen kunnen worden overgebracht naar een secundair wondverband.

 

KerraContact™ Ag voorkomt bacteriegroei in het wondverband. Het product is bedoeld voor gebruik in combinatie met een secundair fixatiehulpmiddel of wondverband. KerraContact™ Ag is tot maximaal 7 dagen effectief tegen een breed spectrum aan grampositieve en gramnegatieve bacteriën. Het zilvergehalte op het KerraContact™ Ag-wondverband is ongeveer 0,4 mg/cm2 (4,5% w/w).

 

De primaire functie van KerraContact™ Ag zilverkompres is reiniging. Volgens de WCS classificatie kan het worden toegepast bij zwarte, gele en rode wonden indien er sprake is van infectie of kritische kolonisatie van de wond.

 

Indicaties
KerraContact™ Ag is bedoeld voor gebruik op decubituswonden, beenwonden, diabetische voetulcera eerste- en tweedegraadsbrand-wonden en transplantaatlocaties. Het wondverband kan worden gebruikt op gedebrideerde-wonden en transplantaten.

 

Contra-indicaties
KerraContact™ Ag-wondverband is niet geschikt voor gebruik bij personen die gevoelig of allergisch zijn voor het wondverband of een van de onderdelen. Niet gebruiken bij patiënten tijdens een MRI-onderzoek (Magnetic Resonance Imaging).

 

Voorzorgsmaatregelen/waarschuwingen
• Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gebruik het wondverband niet opnieuw. Hergebruik kan verontreiniging veroorzaken
• Niet geschikt voor gebruik bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor zilver
• Niet compatibel met producten op oliebasis zoals petrolatum
• KerraContact™ Ag-wondverband is mogelijk niet compatibel met andere topische antibacteriële middelen
• Verwijder het wondverband voordat u bestralingstherapie toepast. Na de behandeling kan een nieuw wondverband worden aangebracht
• Vermijd contact met elektroden en geleidende gels tijdens elektronische metingen (zoals eeg en ecg)
• Na cumulatief gebruik van het product op dezelfde plaats kan huidverkleuring optreden op de plaats waar het wondverband contact maakt met de huid
• Bij het huishoudelijk afval deponeren als het verband in een thuissituatie wordt gebruikt
• Bij het klinisch afval deponeren als het verband in een klinische omgeving wordt gebruikt
• Draag handschoenen bij gebruik van het wondverband om kruisbesmetting te voorkomen
• Niet langer dan 30 dagen achter elkaar gebruiken
• KerraContact™ Ag-wondverband mag niet worden gebruikt bij zwangere vrouwen en moet vanwege gebrek aan data behoedzaam worden gebruikt bij vrouwen die borstvoeding geven en pasgeboren/kleine baby’s
• Het product mag niet worden gebruikt bij personen met G6PD-deficiëntie

 

Frequentie van verwisselen
Het wondverband kan tot 7 dagen op de wond blijven zitten. Dit is echter afhankelijk van de conditie van de wond. Controleer het wondverband regelmatig en vervang het verband als de klinische conditie van de wond daarom vraagt. Stop met het gebruik als de conditie van de wond verslechtert.

 

KerraContact™ Ag mag alleen worden aangebracht door een zorgverlener.

 

Productnaam Artikelnummer Afmeting Aantal stuks per verpakking AIP per verpakking Z- index nummer
KerraContact Ag zilverkompres CWL1041 5 x 5 cm 5 € 40,79 17115116
KerraContact Ag zilverkompres CWL1042 10 x 12,5 cm 5 € 89,68 17115124
KerraContact Ag zilverkompres CWL1043 15 x 15 cm 5 € 161,11 17115132
KerraContact Ag zilverkompres CWL1044 20 x 40 cm 5 € 470,63 17115140

 

 

Referenties:

1. Thomason H. KCI. Higher Oxidation State Silver: Exsalt® versus Acticoat™ in Nitric Acid. 2015.

2. Thomason H. A new innovation in treating infected wounds and disrupting biofilms. 2016.

3. Kalan LR, Pepin DM, UI-Haq I, et al (2017) Targeting biofilms of multi-drug resistant bacteria with silver oxynitrate. Int J Antimicrob Agents 49: 719-26

4. Thomason H. KCI. Higher Oxidation State Silver: Exsalt® versus Acticoat™ in Nitric Acid. 2015.

5. Young et al. (2016) “Super” silver: the answer to wound infection and biofilm management in venous leg ulcers?” Wounds UK, EWMA Special 2016

*As demonstrated in in-vitro

 

Hoe werkt het

AG OXYSALTS TECHNOLOGIE
Ag Oxysalts is een unieke zilvertechnologie die bacteriedodend is, de biofilm afbreekt en voorkomt dat deze zich opnieuw vormt, terwijl het ook kosteneffectief en patiëntvriendelijk is.

 

KerraContact™ Ag verband is het ENIGE zilverkompres met Ag Oxysalts-technologie dat effectief bacteriën in een biofilm doodt en de vorming van biofilm in vitro voorkomt (*,#,5,12)

 

Waarom is de Ag Oxysalts-technologie bijzonder effectief bij het doden van bacteriën?
Zilver is alleen effectief in het doden van bacteriën als het elektronen mist en in zijn ionische toestand. Hoe meer elektronen er ontbreken, hoe meer reactief het wordt en hoe groter het vermogen om de normale functie van bacteriën te verstoren.

 

Verbanden met Ag Oxysalts-technologie zijn bijzonder effectief in het doden van bacteriën, omdat ze zijn ontworpen met drie ontbrekende elektronen (Ag3+), vergeleken met andere zilververbanden die maar één elektron missen (Ag1+).

 

Welke voordelen bieden verbanden met Ag Oxysalts?

 

  • KerraContact™ Ag  met de Ag Oxysalts™-technologie doodt snel ten minste 99,999% (5 log) van een breed spectrum aan planktonbacteriën in vitro, inclusief multiresistente organismen (*,6,7,13)
  • Ag Oxysalts™-technologie vermindert inflammatie en de bijbehorende H2O2* die weefselbeschadiging kunnen veroorzaken en microbiële groei kunnen ondersteunen.(2)
  • De afbraak van waterstofperoxide (H2O2) en de reactie van Ag Oxysalts™-technologie genereert zuurstof. (*,#,2)
  • Ag Oxysalts™-technologie vermindert in vivo de belangrijkste barrières voor genezing, zodat wonden kunnen evolueren naar genezing

 

 

 

Referenties:
1. Metcalf D, Bowler P. Biofilm delays wound healing: A review of the evidence. Burns & Traum. 2013 Jun 18;1(1):5-12 2. Thomason H, Lovett, J et al. Silveroxysalts promote cutaneous wound healing independent of infection. Wound Repair and Regeneration. 2018 Mar;26(2):144-152. 3. Schultz G, Bjarnsholt T, James GA, Leaper DJ, McBain AJ, Malone M, Stoodley P, Swanson T, Tachi M, Wolcott RD; Global Wound Biofilm Expert Panel. Consensus guidelines for the identification and treatment of biofilms in chronic nonhealing wounds. Wound Repair Regen. 2017 Sep;25(5):744- 757. doi: 10.1111/wrr.12590. Epub 2017 Dec 12. 4. Spina C. Silver I, II, III: Chemical characteristics, properties, and anti-microbial activity. Crawford Healthcare Ltd. 5. Evaluation of antimicrobial activity of KERRACEL™ Ag and Aquacel® Ag Extra™ against in vitro biofilms. CHC R541. 2017. Crawford Healthcare Ltd. 6. Antibacterial efficacy of KERRACEL™ Ag and Aquacel® Ag Extra™ against planktonic species over 7 days in vitro. CHC R539. 2017. Crawford Healthcare Ltd. 7. Rate of antibacterial efficacy of KERRACEL™ Ag and Aquacel® Ag Extra™ against S. aureus and P. aeruginosa in vitro. CHC R540. 2017. Crawford Healthcare Ltd. 8. Evaluation of KERRACEL™ Ag and Aquacel® Ag Extra™ sequester bacteria. CHC R543. 2017. Crawford Healthcare Ltd. 9. In vitro fluid handling properties of KERRACEL™ Ag and Aquacel® Ag Extra™. CHC R545. 2017. Crawford Healthcare Ltd. 10. Zone of Inhibition evaluation of KERRACEL™ Ag and Aquacel® Ag Extra™ to uniformly kill planktonic bacteria. CHC R544. 2017. Crawford Healthcare Ltd. 11. An assessment of silver ribbon dressings using a porcine cavity model. CHC R530. 2017. Crawford Healthcare Ltd. 12. Evaluation of antimicrobial activity of KERRACEL™ Ag and Aquacel® Ag Extra™ against biofilms in a porcine ex vivo model. CHC R542. 2017. Crawford Healthcare Ltd. 13. Evaluation of antimicrobial activity of KERRACEL™ Ag and Aquacel® Ag Extra™ against multi-drug resistance organisms. CHC R550. 2017. Crawford Healthcare Ltd. 14. Evaluation of KERRACEL Ag, Aquacel® Ag Extra™ and Aquacel Ag + Extra against P. aeruginosa and S. aureus biofilm infected mouse wounds. CHC R714 2017 Crawford Healthcare Ltd

Over KerraContact Ag zilverkompres

Het KerraContact™ Ag zilverkompres is een wondcontactverband met zilver voor de behandeling van geïnfecteerde wonden of wonden met een hoog infectierisico. Het bevat de unieke Ag Oxysalts™-technologie.

 

KerraContact™ Ag bestaat uit twee niet-klevende mesh-lagen van polyethyleen, zodat het verband atraumatisch kan worden verwijderd, en een binnenste kern van polyester die zorgt dat wondexsudaat kan worden overgebracht naar een secundair wondverband. Alle drie de lagen hebben een coating met AG OXYSALTS™-technologie. Het maakt niet uit welke kant van het verband op de wond wordt geplaatst.

 

Indicaties
KerraContact™ Ag is bedoeld voor gebruik op decubituswonden, beenwonden, diabetische voetulcera eerste- en tweedegraadsbrand-wonden en transplantaatlocaties. Het wondverband kan worden gebruikt op gedebrideerde-wonden en transplantaten.

 

Contra-indicaties
KerraContact™ Ag zilverkompres is niet geschikt voor gebruik bij personen die gevoelig of allergisch zijn voor het wondverband of een van de onderdelen. Niet gebruiken bij patiënten tijdens een MRI-onderzoek (Magnetic Resonance Imaging).

 

Voorzorgsmaatregelen/waarschuwingen
• Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gebruik het wondverband niet opnieuw. Hergebruik kan verontreiniging veroorzaken
• Niet geschikt voor gebruik bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor zilver
• Niet compatibel met producten op oliebasis zoals petrolatum
• KerraContact™ Ag is mogelijk niet compatibel met andere topische antibacteriële middelen
• Verwijder het wondverband voordat u bestralingstherapie toepast. Na de behandeling kan een nieuw wondverband worden aangebracht
• Vermijd contact met elektroden en geleidende gels tijdens elektronische metingen (zoals eeg en ecg)
• Na cumulatief gebruik van het product op dezelfde plaats kan huidverkleuring optreden op de plaats waar het wondverband contact maakt met de huid
• Bij het huishoudelijk afval deponeren als het verband in een thuissituatie wordt gebruikt
• Bij het klinisch afval deponeren als het verband in een klinische omgeving wordt gebruikt
• Draag handschoenen bij gebruik van het wondverband om kruisbesmetting te voorkomen
• Niet langer dan 30 dagen achter elkaar gebruiken
• KerraContact™ Ag mag niet worden gebruikt bij zwangere vrouwen en moet vanwege gebrek aan data behoedzaam worden gebruikt bij vrouwen die borstvoeding geven en pasgeboren/kleine baby’s
• Het product mag niet worden gebruikt bij personen met G6PD-deficiëntie

 

Frequentie van verwisselen
Het wondverband kan tot 7 dagen op de wond blijven zitten. Dit is echter afhankelijk van de conditie van de wond. Controleer het wondverband regelmatig en vervang het verband als de klinische conditie van de wond daarom vraagt. Stop met het gebruik als de conditie van de wond verslechtert.

 

KerraContact™ Ag mag alleen worden aangebracht door een zorgverlener.

Cookie-en Privacyverklaring

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld. Meer weten? Bekijk onze Cookie-en Privacyverklaring