You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Continentie

In Nederland hebben ongeveer een miljoen mensen last van urine-incontinentie; dat is ongeveer een op de twintig mensen. Daarvan is 75% vrouw en 25% man. Incontinentie is het niet kunnen ophouden van ontlasting of urine. De oorzaak ligt meestal in een lichamelijke aandoening. Het komt bijvoorbeeld voor bij een neurologische aandoening, na een operatieve ingreep of door veroudering van het lichaam. Het komt ook voor dat iemand juist ontlasting of urine vasthoudt, dit heet obstipatie en urineretentie. In dat geval zijn er hulpmiddelen nodig om de ontlasting of urine af te kunnen voeren. Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen die het leven met incontinentie kunnen veraangenamen.

Merken:
Abena Healthcare, Attends, Hartmann, SCA (Tena) en Depend.

Relevante links over Incontinentie:

https://continentie-stichting.nl/

Cookie-en Privacyverklaring

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld. Meer weten? Bekijk onze Cookie-en Privacyverklaring