You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

3M™ V.A.C.® Therapy

Over 3M™ V.A.C.® Therapie vacuüm therapie

Sinds de lancering in 1995 heeft 3M™ V.A.C.® Therapy de manier waarop wonden worden behandeld veranderd. Met meer gepubliceerd klinisch bewijs dan elk ander NPWT systeem, is V.A.C.® Therapie dé voorkeursbehandeling geworden voor meer dan 10 miljoen wonden wereldwijd.*

 

V.A.C.® staat voor Vacuum Assisted Closure® waarbij gebruik wordt gemaakt van onderdruk (vacuüm) in de wond om de wondgenezing te bevorderen.

 

Bij V.A.C® Therapy wordt gebruik gemaakt van speciale foamverbanden en een pomp met unieke software en druksensoren: de 3M™ SensaT.R.A.C.™ Technology. Deze technologie zorgt er onder andere voor dat (kleine) luchtlekkages worden opgemerkt. Daarnaast kunnen veranderingen in druk door de hoeveelheid of viscositeit van wondvocht worden gemeten en indien nodig gecompenseerd. Ook hoogteverschil en de veranderde positie van de wond ten opzichte van de pomp kan drukverval veroorzaken. Het is belangrijk dat dit opgemerkt wordt, waardoor het wondvocht optimaal verwijderd kan worden. Dit is het belang van 3M™ SensaT.R.A.C.™ Technology.

 

3M™ V.A.C.® Therapy kan op veel typen wonden worden toegepast. Over het algemeen is V.A.C.® Therapy geïndiceerd voor patiënten met acute, subacute en chronische wonden. De verwachting is dat drainage van vocht en infectieus materiaal tot snellere genezing zal leiden.

3M ™ V.A.C.® Therapy kan worden toegepast ter voorbereiding op bijvoorbeeld een chirurgische ingreep. V.A.C.® Therapy wordt dan gebruikt om een goede doorbloeding te bewerkstellingen en de wond snel gereed te maken voor de vervolgbehandeling.

 

3M ™ V.A.C. Therapy wordt met de 3M™ ActiV.A.C. unit of met de 3M™ Ulta 4 Therapy unit toegepast. Naast V.A.C. Therapy en Veraflo™ Therapy, kan met de Ulta  4 Therapy Unit ook eenvoudig 3M™ Prevena ™ Therapy of 3M™ Abthera Therapy worden opgestart. Oftewel vier therapieën in 1 unit met een eenvoudige bediening en standaard instellingen.

Hoe werkt het

Het geïntegreerde 3M™ V.A.C.® Therapy System heeft een unieke werking. De toediening van negatieve druk door de 3M™ V.A.C.® Therapy Units en de 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressings behouden een wondomgeving waar wondgenezing wordt gestimuleerd.

 

Onder de werkingsmechanismen voor 3M™ V.A.C.® Therapy vallen het naar elkaar toe trekken van de wondranden, verwijderen van infectieus materiaal en wondvocht, stimuleren van de perfusie, behoud van een gesloten, vochtig wondmilieu en het stimuleren van de vorming van granulatieweefsel.

 

Door het vacuüm oefent 3M™ V.A.C.® Therapy met de 3M™  V.A.C.® Granufoam™ verbanden mechanische kracht uit op de wond om een omgeving te creëren die wondgenezing stimuleert. Deze kracht staat bekend als macrodeformatie en microdeformatie.

 

Macrodeformatie is de zichtbare vervorming die optreedt wanneer door de negatieve druk lucht uit de foam wordt verwijderd en deze naar elkaar toe wordt getrokken.

 

  • Wondranden worden naar elkaar toe getrokken
  • Een direct en volledig contact met het wondbed
  • Gelijkmatige distributie negatieve druk
  • Verwijdert exsudaat en infectieus materiaal

 

Microdeformatie is de vervorming op celniveau, wat leidt tot celrek.

 

  • Vermindert oedeem
  • Stimuleert perfusie
  • Stimuleert de vorming van granulatieweefsel door cellen in staat te stellen te migreren en prolifereren
Over 3M™ V.A.C.® Therapie vacuüm therapie

Uw behandelaar heeft ervoor gekozen om uw wond te behandelen met 3M™ V.A.C.® Therapie ook wel vacuüm therapie of negatieve druk therapie genoemd.

 

Wat is vacuüm therapie of 3M™ V.A.C.® Therapy?

Met 3M™ V.A.C.® Therapy wordt door de wond vacuüm af te sluiten in combinatie met speciale wondverbanden de wondgenezing versneld.

 

Het 3M™ V.A.C.® Therapy- foamverband wordt in  de wond geplaatst. Het aangebrachte foamverband bestaat uit één soort foam of er wordt een combinatie van de foamsoorten gebruikt. De keuze voor een foamverband zal door uw behandelaar worden gemaakt en is afhankelijk van het type, de grootte en de locatie van uw wond en de doelen voor wondgenezing.

Om een vacuüm te krijgen, wordt het foamverband en enkele centimeters van de omringende huid  afgeplakt met een doorzichtige folie. In het midden van de folie wordt een gaatje geknipt waar de slang bovenop wordt geplaatst. Het  uiteinde van de slang wordt aangesloten op de slang van opvangbeker die aan de pomp is bevestigd.

 

Wanneer het  3M™ V.A.C.® Therapy-systeem is aangebracht en de pomp wordt ingeschakeld, begint het foamverband in te zakken. Op dat moment kunt u een licht trekkend gevoel ervaren.

Het 3M™ V.A.C.® Therapy- systeem trekt wondvocht met daarin eventuele bacteriën uit uw wond en dit vocht komt  in de opvangbeker. Het geheel van de foam, het vacuüm en het afvoeren van wondvocht maakt dit tot vacuüm therapie of negatieve druk therapie.

 

Er zijn verschillende typen systemen (pompen) waarmee u behandeld kunt worden. In het ziekenhuis is dit meestal de 3M™ Ulta 4 Therapy System. Thuis wordt meestal de 3M™ ActiV.A.C.™ unit of 3M™ Snap™ Therapy gebruikt.

 

Onder downloads kunt u de patiëntenbrochure vinden. In dit boekje staat handige informatie over hoe  3M™ V.A.C.® Therapy werkt, de bediening van uw pomp en wat te doen als er een alarm is.

We raden u aan om dit boekje te bewaren op een plaats waar u deze gemakkelijk kunt terugvinden.

 

Net zoals bij elk medisch hulpmiddel, is het belangrijk dat u deze informatie of eventuele vragen die u over de behandeling heeft met uw behandelaar bespreekt.

 

Video instructies

Cookie-en Privacyverklaring

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld. Meer weten? Bekijk onze Cookie-en Privacyverklaring