You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

3M™ V.A.C.® Therapy

Over 3M™ V.A.C.® Therapy negatieve druk therapie

Sinds de lancering in 1995 heeft 3M™ V.A.C.® Therapy de manier waarop wonden worden behandeld veranderd. Met meer gepubliceerd klinisch bewijs dan elk ander NPWT systeem, is 3M™ V.A.C.® Therapy dé voorkeursbehandeling geworden voor meer dan 10 miljoen wonden wereldwijd.*

 

V.A.C.® staat voor Vacuum Assisted Closure® waarbij gebruik wordt gemaakt van onderdruk (vacuüm) in de wond om de wondgenezing te bevorderen.

 

Bij V.A.C® Therapy wordt gebruik gemaakt van speciale foamverbanden en een pomp met unieke software, druksensoren en kleppen: de 3M™ SensaT.R.A.C.™ Technology. Deze technologie zorgt er onder andere voor dat (kleine) luchtlekkages worden opgemerkt. Daarnaast kunnen veranderingen in druk door de hoeveelheid of viscositeit van wondvocht worden gemeten en indien nodig gecompenseerd. Ook hoogteverschil en de veranderde positie van de wond ten opzichte van de pomp kan drukverval veroorzaken. Het is belangrijk dat dit opgemerkt wordt, waardoor het wondvocht optimaal verwijderd kan worden. Dit is het belang van 3M™ SensaT.R.A.C.™ Technology.

 

3M™ V.A.C.® Therapy kan op veel typen wonden worden toegepast. Over het algemeen is V.A.C.® Therapy geïndiceerd voor patiënten met acute, subacute en chronische wonden. De verwachting is dat drainage van vocht en infectieus materiaal tot snellere genezing zal leiden.

3M ™ V.A.C.® Therapy kan worden toegepast ter voorbereiding op bijvoorbeeld een chirurgische ingreep. V.A.C.® Therapy wordt dan gebruikt om een goede doorbloeding te bewerkstellingen en de wond snel gereed te maken voor de vervolgbehandeling.

 

3M ™ V.A.C. Therapy kan met de 3M™ ActiV.A.C. unit of met de 3M™ Ulta 4 Therapy unit worden toegepast. Naast V.A.C. Therapy en 3M™ Veraflo™ Therapy, kan met de Ulta  4 Therapy Unit ook eenvoudig 3M™ Prevena ™ Therapy of 3M™ Abthera Therapy worden opgestart. Oftewel vier therapieën in 1 unit!
Ook zijn er diverse veranderingen doorgevoerd die het instellen van de diverse therapieën nog eenvoudiger maken.

Hoe werkt het

Het geïntegreerde 3M™ V.A.C.® Therapy System heeft een unieke werking. De toediening van negatieve druk door de 3M™ V.A.C.® Therapy Units en de 3M™ V.A.C.® Granufoam™ Dressings behouden een wondomgeving waar wondgenezing wordt gestimuleerd.

 

Onder de werkingsmechanismen voor 3M™ V.A.C.® Therapy vallen het naar elkaar toe trekken van de wondranden, verwijderen van infectieus materiaal en wondvocht, stimuleren van de perfusie, behoud van een gesloten, vochtig wondmilieu en het stimuleren van de vorming van granulatieweefsel.

 

Door negatieve druk oefent 3M™ V.A.C.® Therapy met de 3M™  V.A.C.® Granufoam™ verbanden mechanische kracht uit op de wond om een omgeving te creëren die wondgenezing stimuleert. Deze kracht staat bekend als macrodeformatie en microdeformatie.

 

Macrodeformatie is de zichtbare vervorming die optreedt wanneer door de negatieve druk lucht uit de foam wordt verwijderd en deze naar elkaar toe wordt getrokken.

 

  • Wondranden worden naar elkaar toe getrokken
  • Een direct en volledig contact met het wondbed
  • Gelijkmatige distributie negatieve druk
  • Verwijdert exsudaat en infectieus materiaal

 

Microdeformatie is de vervorming op celniveau, wat leidt tot celrek.

 

  • Vermindert oedeem
  • Stimuleert perfusie
  • Stimuleert de vorming van granulatieweefsel door cellen in staat te stellen te migreren en prolifereren
Over 3M™ V.A.C.® Therapy negatieve druk therapie

Uw behandelaar heeft ervoor gekozen om uw wond te behandelen met 3M™ V.A.C.® Therapy of negatieve-druktherapie.

 

Wat is negatieve-druktherapie of 3M™ V.A.C.® Therapy?

Met 3M™ V.A.C.® Therapy of negatieve-druktherapie wordt door een vacuüm (negatieve druk) en speciale wondverbanden de wondgenezing bespoedigd.

 

Het 3M™ V.A.C.® Therapy-foamverband wordt in of op de wond geplaatst. Het aangebrachte foamverband bestaat uit één soort foam of er wordt een combinatie van de foamsoorten gebruikt. De keuze voor een foamverband zal door uw
behandelend zorgverlener worden gemaakt en is afhankelijk van het type, de grootte en de locatie van uw wond en de vereiste wondgenezingsdoelen.
Het foamverband en enkele centimeters van de omringende huid worden afgedekt met een doorzichtige afdekfolie. In het midden van de afdekfolie wordt een gaatje geknipt en de 3M™ SensaT.R.A.C.™-pad wordt er bovenop geplaatst. Het andere uiteinde van de slang wordt aangesloten op de opvangbeker die aan de pomp is bevestigd.

 

Wanneer het geïntegreerde 3M™ V.A.C.® Therapy-systeem is aangebracht en de behandelunit wordt ingeschakeld, begint het foamverband in te zakken. Op dat moment kunt u een licht trekkend gevoel ervaren.

Het 3M™ V.A.C.® Therapy-systeem trekt mogelijk infectieus materiaal en ander vocht uit uw wond en verzamelt het via de slang in de opvangbeker.

 

Er zijn verschillende typen systemen (pompen) waarmee u behandeld kunt worden. In het ziekenhuis is dit meestal de 3M™ Ulta 4 Therapy System. Thuis wordt meestal de 3M™ ActiV.A.C.™ unit of 3M™ Snap™ Therapy gebruikt.

 

Onder downloads kunt u de patiëntenbrochure vinden. In dit boekje staat nuttige informatie over hoe  3M™ V.A.C.® Therapy werkt, de bediening van uw 3M™ V.A.C.®-behandelunit, het gebruik van de wondverbanden en tips over hoe u de best mogelijke resultaten bereikt met 3M™ V.A.C.® Therapy. We raden u aan om dit boekje te bewaren op een plaats waar u deze gemakkelijk kunt terugvinden.

 

Net zoals bij elk medisch hulpmiddel, is het belangrijk dat u deze informatie of eventuele vragen die u over de behandeling heeft met uw behandelend zorgverlener bespreekt.

 

Video instructies

Cookie-en Privacyverklaring

We gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld. Meer weten? Bekijk onze Cookie-en Privacyverklaring